За СИТИ-КАВ

Мисията ни e

да направим вашите мечти реалносност

Фирма „СИТИ-КАВ“ ООД

Фирма „СИТИ-КАВ“ ООД е създадена през 2005 г.

С изминалите години натрупан опит фирма „СИТИ-КАВ“ ООД е доказала професионализма си при изработването на проекти на жилищни, обществени, складови, производствени и административни сгради.

Дружеството се занимава както с проектиране на различни видове сгради, така и със:

  • смяна на статута на земеделски земи за неземеделски нужди и превръщането им в урегулирани поземлени имоти
  • с проектиране на улични водопроводи, трафопостове и пътни връзки

Също така фирмата разполага с Удостоверение от Агенцията за устойчиво и енергийно развитие, с което има право да:

  • извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
  • проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради
  • оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради по отношение на изискванията за енергийна ефективност

Проектантското бюро разполага с екип от квалифицирани специалисти с богат опит, които ще Ви предложат цялата гама услуги, свързани с проектиране на жилищни и административни сгради, заснемане и узаконяване на съществуващи сгради, както и създаването на проекти за реконструкции и преустройства.

Защо нас?

Проектантското бюро гарантира на своите клиенти:

Спокойствие

По време на цялата процедура по проектиране на сграда или смяна на статут на земя. Фирмата се ангажира да поеме цялата отговорност за процедурата и документите, които се входират по административните ни институции с възможно най-минимално участие на клиентите ни

Детайл

Уточнения по архитектурния проект, докато не допадне на изискванията на клиента и да се хареса на архитектът, който ще работи по него.

Градивност

Рационално и разумно конструктивно решение за всяка сграда.

Безупречност

Проектна документация съобразена с всички действащи нормативни документи.

Точност

Спазване на всички срокове и ангажименти по договорите.

Проектно решение гарантиращо икономичност, ефективност, сигурност и надеждност.

Спрямо опитът ни можем да предложим най-доброто решение за случая на клиента, да подготвим необходимите проекти и да съдействаме при набавянето на всички нужни документи.

Промишлени сгради

Строителен надзор

Scroll to top